TÁJÉKOZTATÁS DÉLUTÁNI EGYÉB FOGLALKOZÁSOKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/19. tanévben a
köznevelés törvény előírásainak megfelelően iskolánk a
tanítási napokon a délutáni időszakban
16:00 óráig egyéb foglalkozásokat szervez.

Ezekre a foglalkozásokra a tanulók korlátozás nélkül jelentkezhetnek.
Foglalkozások min. 8 fő jelentkezése és egész tanév során történő igénybevétele esetén indíthatók.
A jelentkezés során vegyék figyelembe, hogy a köznevelési törvény
által előírt mindennapos testnevelés iskolánkban az 5-8. évfolyamon,
három délelőtti testnevelés óra és kettő délutáni kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel valósul meg.

A papír alapú nyilatkozatot szíveskedjenek
az osztályfőnököknek május 8-ig visszajuttatni.


Nagy Gézáné tagintézmény-vezető                 Szakkörök
( a szakkör nevére kattintva részletes leírás található)

Alsó tagozat: Felső tagozat: Szabadon választható 5-8 oszt:

  - Dalos Népi játékok

  - Énekkar

  - Kids'English angol szakkör

  - Mérések a gyakorlatban

  - Napközi

  - Természetjárás, természetvédelem

  - Ügyes kezek


  - Énekkar

  - Faces of Britain angol szakkör

  - Kreatív hobby kézműves szakkör

  - Filmkultúra szakkör

  - Irodalmi színpad

  - Tanulószoba


  - Egészségnevelés, tankonyha

  - Énekkar